Nieuws 10-07-2018

Samen versneld ‘Paris Proof’ door te verduurzamen met data!

UTRECHT, 10 juli 2018 – Strukton Worksphere en e-nolis bundelen energie om gebouwen verder te verduurzamen. Commercieel vastgoed kan aanzienlijk minder energie verbruiken en minder CO2 uitstoten door samen te werken. Één en één is…’Paris Proof’.

Strukton Worksphere en e-nolis zetten daarmee een flinke stap richting het klimaatakkoord van Parijs. Door elkaars specialismen aan te vullen kan op eenvoudige wijze een quick scan van een gebouw worden gedaan, kunnen verbetermaatregelen snel worden doorgevoerd, kan een EPA-U labelsprong worden gegarandeerd en kan het resultaat worden geanalyseerd zodat de behaalde verbetering ook over lange tijd geborgd is.

De gebouwde omgeving is goed voor ruim een derde van het energieverbruik en bijna 40% van de CO2-emissie in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te behalen dient de CO2-emissie in Nederland tot 2050 te dalen met 100%. Deze monsterklus vraagt om innovatie, pro-activiteit én samenwerking van alle spelers in de keten, groot én klein.

Versneld verduurzamen

Na een aantal succesvolle projecten als pilot wordt nu een meerjarige samenwerking aangegaan tussen Strukton Worksphere en e-nolis. Door energie te bundelen kunnen gebouwen versneld worden verduurzaamd. Strukton Worksphere heeft met PULSE een krachtig platform dat integraal de data van de mens, techniek en omgeving bij elkaar brengt. Dit voorkomt storingen, verlengt levensduur en reduceert onderhoudskosten en energieverbruik in vastgoed. E-nolis vult met de Energy Navigator perfect aan. De Energy Navigator bestaat uit intelligente software die voor commercieel vastgoed met minimale input aan data, maximaal inzicht in energiebesparingsmogelijkheden biedt en dit direct vertaalt in een bijbehorende, doorgaans lucratieve, businesscase. Beide gecombineerd levert maximaal inzicht in energieverbruik en CO2-uitstoot in verhouding tot comfort en kosten.

Data-gedreven verduurzamen

Patrick van Geffen, Programma Manager Strukton Worksphere: ‘De komende jaren zal Strukton Worksphere vol inzetten op de digitale transitie. Haar dienstverlening verder verbeteren door deze steeds meer te baseren op data en de extra nieuwe inzichten die dat oplevert. Met minder inspanning een beter advies voor de verduurzaming van commercieel vastgoed, dat is het doel van deze samenwerking.’ De combinatie van energiemonitoring met een getraind referentiemodel in Strukton PULSE met de slimme algoritmen in de Energy Navigator is uniek in de markt. ‘Zo’n unieke data-gedreven aanpak past uitstekend bij ons en de markt weet ons juist daarom steeds vaker te vinden’ Aldus van Geffen.

‘Op weg naar ‘Paris Proof ‘zullen we eerst moeten afrekenen met operationele verspilling van energie. Tweederde van de kantoorpanden in Nederland bijvoorbeeld voldoen niet aan het afgegeven energielabel. Dat moet en kán beter. Door samenwerking met Strukton Pulse kunnen veel meer panden versneld hun energieverbruik op orde krijgen.’ Aldus Gerard Kool, directeur van e-nolis. Hierbij verwachten klanten snel inzicht, zonder onnodige inspecties en tijdverlies. Vastgoed eigenaren en beheerders willen doorgaans graag besparen, maar weten niet altijd hoe. Kool: ‘Zodra klanten zien wat er mogelijk is en hoe ze kunnen bijdragen aan de energie doelstellingen komt er steeds weer zoveel positieve energie los! Dat geeft een enorme kick.’


Over Strukton Worksphere

Strukton Worksphere, onderdeel van Strukton, creëert door in te zetten op kennis, techniek en innovatie een gezonde, veilige, comfortabele en duurzame omgeving waarin mensen kunnen verblijven, werken en reizen. Strukton Worksphere: clever technology for modern life. www.struktonworksphere.nl

Over Strukton PULSE

Strukton PULSE maakt een gezonde, veilige en comfortabele omgeving naar persoonlijke wensen mogelijk. Op duurzame wijze. Op basis van werkelijke data. Over het verschil tussen beheer en beheersing; Strukton PULSE. www.struktonpulse.nl

Over e-nolis en de Energy Navigator

E-nolis werkt aan versnelling van de wereldwijde ‘Energy cleanup’ in de gebouwde omgeving door met smart analytics data te vertalen naar management informatie. De Energy Navigator levert cruciale energie analyse en diagnose software voor commercieel en maatschappelijk vastgoed. E-nolis is gevestigd op de campus van TU/e in Eindhoven. www.energynavigator.nl

Meer nieuws

Energy Navigator is overgenomen door INNAX

De Energy Navigator software en de dataspecialisten van E-Nolis zijn per 1 juli onderdeel geworden van INNAX. De overname biedt beide partijen een versnelde ontwikkeling van innovatieve datadiensten, die een steeds prominentere rol krijgen in verduurzamingsoplossingen.

Lees meer

Yes! Mijn auto heeft energielabel B

Dagelijks werk ik aan verduurzaming van gebouwen. Daarbij vliegen de termen over tafel als het gaat om ambities van energiebesparing. Energielabel C, BENG, operationeel energielabel, Paris Proof, WENG. In mijn laatste item ben ik ingegaan op hoe ambitieus de nieuwe BENG-eisen zijn in de bouwregelgeving. Behoorlijk technisch en voor de niet-kenner wellicht lastige materie. Iedereen die de klok heeft horen luiden en op zoek is naar de klepel, neem ik graag mee in een vergelijking die wat makkelijker te onthouden is. Hierna ben je iedereen de baas als het gaat over werkelijk duurzame gebouwen!

Lees meer

High Tech Campus Eindhoven zet Energy Navigator succesvol in

High Tech Campus Eindhoven wil in 2025 de meest innovatieve en duurzame campus van Europa zijn. Acht strategische partners, waaronder E-nolis partner Strukton Worksphere werken met Campus Site Management aan het realiseren van deze ambitie.

Lees meer

Innoveren kun je leren

E-nolis deelt kennis met OTIB en Techniek Nederland

Tijdens de eerste bijeenkomsten ‘Innoveren kun je leren‘ deelt E-Nolis haar expertise over de inzet van slimme, data-gedreven oplossingen om de energietransitie van bestaande gebouwen te versnellen.

Lees meer